English Romana
SIMTEX-OC:ISO 9001
Cuvintele pot schimba

“De micuţ îl dase Doamna la carte, şi, când abia începuse tuleiele bărbei să-i umbrească pieliţa copilărească, el vorbea pe-de-rost toate limbile de pe lume, ba încă înţelegea graiurile tăinuite ale paserilor şi ale fiarelor.

Atunci Doamna, cu inima îngânată între dor şi bucurie, îi vorbi aşa:
«Fătul meu, cartea, câtă a fost, ai învăţat-o toată, din scoarţă în scoarţă; acum, ca să te faci om pe deplin şi voinic cu temei, precum se cade unui bărbat şi mai ales unui fecior de împărat, toţi de toate părţile îmi spun că trebuie să te duci lumea să o colinzi, ca să încerci şi să ispiteşti viaţa prin tine însuţi, şi să afli multe şi mărunte ale lumei, care se vede că în carte nu se pot scrie.»”

Basmul feciorului de împărat, cel cu noroc la vânat
(Al. Odobescu, Pseudo-cynegeticos. Epistolă scrisă cu gând să fie
precuvântare la cartea “Manualul vânătorului”
)